Sverige: Myndigheter letar efter lagliga alternativ till Microsoft Teams

ComputerSweden rapporterar att ett 70-tal offentliga organisationer i Sverige intensivt arbetar för att hitta alternativa videokonferens- och samarbetsverktyg till Microsoft Teams. Arbetet inleddes efter att Skatteverket och Kronofogden i våras beslutat att inte användaMicrosoft Teams som ny videokonferenslösning med motiveringen att det inte går att använda amerikanska molntjänster på grund av amerikanska övervakningslagar. I arbetsgruppen ingår, förutom Skatteverket och Kronofogden, även Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Trafikverket, MSB och Länsstyrelsen.

Projektet kallas Digital samarbetsplattform för offentlig sektor. Syftet med projektet är att hitta alternativ till Teams. Projektets ursprungliga lista innehöll 120 alternativa leverantörer, men efter en första gallring som bland annat tog hänsyn till de juridiska kraven och att produkten i fråga måste vara helt färdig att implementera, så försvann över hälften. Idag är listan nere på 50 leverantörer. Målsättningen är att till slut kunna lägga fram en lista på ett 20-tal tjänster som går att använda i den offentliga sektorn.

Mer information

Källa: ComputerSwedens artikel

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.