Sverige: MSB lanserar nytt verktyg som ska förbättra informationssäkerhetsarbetet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (“MSB”) meddelar på sin webbplats att myndigheten tagit fram verktyget Infosäkkollen som ska förbättra organisationers informationssäkerhetsarbete. Genom att svara på ett antal frågor ger verktyget direkt återkoppling om vilken nivå organisationen befinner sig på. Infosäkkollen ska därmed fungera som ett stöd för dem som jobbar med förbättringsarbete inom statlig myndighet, kommun och region och ska göra arbetet med uppföljning lättare. Verktyget har skickats till organisationer inom offentlig förvaltning.

Mer information

Källa: MSB:s pressmedelande, Infosäkkollen

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.