Sverige: MSB lanserar nytt verktyg som ska förbättra informationssäkerhetsarbetet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (“MSB”) meddelar på sin webbplats att myndigheten tagit fram verktyget Infosäkkollen som ska förbättra organisationers informationssäkerhetsarbete. Genom att svara på ett antal frågor ger verktyget direkt återkoppling om vilken nivå organisationen befinner sig på. Infosäkkollen ska därmed fungera som ett stöd för dem som jobbar med förbättringsarbete inom statlig myndighet, kommun och region och ska göra arbetet med uppföljning lättare. Verktyget har skickats till organisationer inom offentlig förvaltning.

Ta del MSB:s pressmeddelande här.

Läs mer om Infosäkkollen här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.