Sverige: Kammarrätten fastställer sanktionsavgiften till 4 miljoner kronor efter allvarliga brister i Skolplattformen

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), tidigare Datainspektionen, har bötfällt Utbildningsnämnden i Stockholms stad med 4 miljoner kronor för allvarliga brister i Skolplattformen, det it-system som används för bland annat elevadministration av skolor i kommunen.

IMY:s beslut som fattades den 23 november 2020 överklagades av kommunen till Förvaltningsrätten i Stockholm. Förvaltningsrätten biföll delvis överklagandet och beslutade att den påförda sanktionsavgiften skulle sättas ned till 3 miljoner kronor (dom den 4 oktober 2021 i mål nr 27791-20).

IMY överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten som bifaller IMY:s överklagande och fastställer sanktionsavgiften till 4 miljoner kronor.

Mer information

Myndighet: Kammarrätten i Stockholm

Land: Sverige

Lagrum: Art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 4 000 000 kronor

Mottagare: Utbildningsnämnden i Stockholms stad

Beslutsnummer: 7837-21

Beslutsdatum: 2022-09-16

Källa: Dom

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.