Search
Close this search box.

Sverige: Kammarrätten fastställer sanktionsavgiften till 4 miljoner kronor efter allvarliga brister i Skolplattformen

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), tidigare Datainspektionen, har bötfällt Utbildningsnämnden i Stockholms stad med 4 miljoner kronor för allvarliga brister i Skolplattformen, det it-system som används för bland annat elevadministration av skolor i kommunen.

IMY:s beslut som fattades den 23 november 2020 överklagades av kommunen till Förvaltningsrätten i Stockholm. Förvaltningsrätten biföll delvis överklagandet och beslutade att den påförda sanktionsavgiften skulle sättas ned till 3 miljoner kronor (dom den 4 oktober 2021 i mål nr 27791-20).

IMY överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten som bifaller IMY:s överklagande och fastställer sanktionsavgiften till 4 miljoner kronor.

Mer information

Myndighet: Kammarrätten i Stockholm

Land: Sverige

Lagrum: Art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 4 000 000 kronor

Mottagare: Utbildningsnämnden i Stockholms stad

Beslutsnummer: 7837-21

Beslutsdatum: 2022-09-16

Källa: Dom

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.