Sverige: Kammarrätten fastställer sanktionsavgiften till 4 miljoner kronor efter allvarliga brister i Skolplattformen

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), tidigare Datainspektionen, har bötfällt Utbildningsnämnden i Stockholms stad med 4 miljoner kronor för allvarliga brister i Skolplattformen, det it-system som används för bland annat elevadministration av skolor i kommunen.

IMY:s beslut som fattades den 23 november 2020 överklagades av kommunen till Förvaltningsrätten i Stockholm. Förvaltningsrätten biföll delvis överklagandet och beslutade att den påförda sanktionsavgiften skulle sättas ned till 3 miljoner kronor (dom den 4 oktober 2021 i mål nr 27791-20).

IMY överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten som bifaller IMY:s överklagande och fastställer sanktionsavgiften till 4 miljoner kronor.

Mer information

Myndighet: Kammarrätten i Stockholm

Land: Sverige

Lagrum: Art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 4 000 000 kronor

Mottagare: Utbildningsnämnden i Stockholms stad

Beslutsnummer: 7837-21

Beslutsdatum: 2022-09-16

Källa: Dom

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.