Sverige: Kammarrätten avslår Nusvars överklagan avseende sajten Mrkoll

Integritetsskyddsmyndigheten (“IMY”) beslutade i slutet av 2019 att företaget Nusvar AB, som driver sajten Mrkoll, ska betala en sanktionsavgift på 35 000 euro för brott mot kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen (”GDPR”). Orsaken till sanktionsavgifterna är att Mrkoll bedrivit kreditupplysningsverksamhet på ett sätt som inte är lagligt (läs mer om detta här).

IMY:s beslut överklagades först till förvaltningsrätten och sedan till kammarrätten, som avslog Nusvars överklagande (mål nr 4738-20). Detta innebär att IMY:s beslut mot Nusvar ligger fast.

Ta del av IMY:s beslut här.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom AI, personlig integritet och informationssäkerhet.