Sverige: Kammarrätten avslår Nusvars överklagan avseende sajten Mrkoll

Integritetsskyddsmyndigheten (“IMY”) beslutade i slutet av 2019 att företaget Nusvar AB, som driver sajten Mrkoll, ska betala en sanktionsavgift på 35 000 euro för brott mot kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen (”GDPR”). Orsaken till sanktionsavgifterna är att Mrkoll bedrivit kreditupplysningsverksamhet på ett sätt som inte är lagligt (läs mer om detta här).

IMY:s beslut överklagades först till förvaltningsrätten och sedan till kammarrätten, som avslog Nusvars överklagande (mål nr 4738-20). Detta innebär att IMY:s beslut mot Nusvar ligger fast.

Mer information

Myndighet: Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Land: Sverige

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 10 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR, 6 §, 7 § och 11 § kreditupplysningslagen, 6 kap. 3 § dataskyddslagen

Sanktionsavgift: 35 000 euro

Mottagare: Nusvar AB

Beslutsnummer: DI-2018-22737

Beslutdatum: 2019-12-13

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.