Sverige: Kammarrätten avslår Nusvars överklagan avseende sajten Mrkoll

Integritetsskyddsmyndigheten (“IMY”) beslutade i slutet av 2019 att företaget Nusvar AB, som driver sajten Mrkoll, ska betala en sanktionsavgift på 35 000 euro för brott mot kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen (”GDPR”). Orsaken till sanktionsavgifterna är att Mrkoll bedrivit kreditupplysningsverksamhet på ett sätt som inte är lagligt (läs mer om detta här).

IMY:s beslut överklagades först till förvaltningsrätten och sedan till kammarrätten, som avslog Nusvars överklagande (mål nr 4738-20). Detta innebär att IMY:s beslut mot Nusvar ligger fast.

Ta del av IMY:s beslut här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.