Sverige: Kammarrätten avslår Nusvars överklagan avseende sajten Mrkoll

Integritetsskyddsmyndigheten (“IMY”) beslutade i slutet av 2019 att företaget Nusvar AB, som driver sajten Mrkoll, ska betala en sanktionsavgift på 35 000 euro för brott mot kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen (”GDPR”). Orsaken till sanktionsavgifterna är att Mrkoll bedrivit kreditupplysningsverksamhet på ett sätt som inte är lagligt (läs mer om detta här).

IMY:s beslut överklagades först till förvaltningsrätten och sedan till kammarrätten, som avslog Nusvars överklagande (mål nr 4738-20). Detta innebär att IMY:s beslut mot Nusvar ligger fast.

Mer information

Myndighet: Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Land: Sverige

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 10 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR, 6 §, 7 § och 11 § kreditupplysningslagen, 6 kap. 3 § dataskyddslagen

Sanktionsavgift: 35 000 euro

Mottagare: Nusvar AB

Beslutsnummer: DI-2018-22737

Beslutdatum: 2019-12-13

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

19 SEP

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och kunskap om hur du kan utveckla och använda AI-system på ett lagenligt sätt.

21 SEP

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.