Sverige: Individer ska få ökad insyn och kontroll över sina personuppgifter

Regeringen ger Arbetsförmedlingen, E-hälsomyndigheten, Myndigheten för digital förvaltning och Skatteverket ett gemensamt uppdrag att genomföra en omvärldsanalys för att hitta de bästa lösningarna för att individer ska kunna få ökad insyn i, och när det är möjligt, kontroll över den data som finns om individen inom den offentliga förvaltningen. Utgångspunkten är att förvaltningsgemensamma lösningar ska tas fram, och att lösningarna även ska kunna integreras mot privat sektor.

Uppdraget ska redovisas till regeringskansliet senast den 1 juni 2021 och Myndigheten för digital förvaltning ansvarar för den övergripande samordningen av uppdraget.

Läs regeringens pressmeddelande här.

Vill du lära dig mer om dataskydd, personlig integritet och informationssäkerhet kan du läsa om våra aktuella kurser här.

Vill du ha hjälp med rådgivning i frågor om dataskydd, personlig integritet och informationssäkerhet kan du läsa mer här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.