Sverige: Individer ska få ökad insyn och kontroll över sina personuppgifter

Regeringen ger Arbetsförmedlingen, E-hälsomyndigheten, Myndigheten för digital förvaltning och Skatteverket ett gemensamt uppdrag att genomföra en omvärldsanalys för att hitta de bästa lösningarna för att individer ska kunna få ökad insyn i, och när det är möjligt, kontroll över den data som finns om individen inom den offentliga förvaltningen. Utgångspunkten är att förvaltningsgemensamma lösningar ska tas fram, och att lösningarna även ska kunna integreras mot privat sektor.

Uppdraget ska redovisas till regeringskansliet senast den 1 juni 2021 och Myndigheten för digital förvaltning ansvarar för den övergripande samordningen av uppdraget.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.