Sverige: IMY svarar på förslag till nya föreskrifter om uppgifts­skyldighet till Social­styrelsens patientregister

Integritetsskyddsmyndigheten (“IMY”) har yttrat sig över nya föreskrifter om uppgifts­skyldighet till Social­styrelsens patientregister. IMY har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Enligt remissvaret tillstyrker IMY inte förslaget eftersom det saknas en ordentlig integritetsanalys och en analys av förslagets förenlighet med dataskyddsförordningen (GDPR”).

Mer information

Källa: IMY:s remissvar

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.