Sverige: IMY svarar på förslag till nya föreskrifter om uppgifts­skyldighet till Social­styrelsens patientregister

Integritetsskyddsmyndigheten (“IMY”) har yttrat sig över nya föreskrifter om uppgifts­skyldighet till Social­styrelsens patientregister. IMY har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Enligt remissvaret tillstyrker IMY inte förslaget eftersom det saknas en ordentlig integritetsanalys och en analys av förslagets förenlighet med dataskyddsförordningen (GDPR”).

Mer information

Källa: IMY:s remissvar

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

19 SEP

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och kunskap om hur du kan utveckla och använda AI-system på ett lagenligt sätt.

21 SEP

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.