Sverige: IMY svarar på förslag till nya föreskrifter om uppgifts­skyldighet till Social­styrelsens patientregister

Integritetsskyddsmyndigheten (“IMY”) har yttrat sig över nya föreskrifter om uppgifts­skyldighet till Social­styrelsens patientregister. IMY har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Enligt remissvaret tillstyrker IMY inte förslaget eftersom det saknas en ordentlig integritetsanalys och en analys av förslagets förenlighet med dataskyddsförordningen (GDPR”).

Mer information

Källa: IMY:s remissvar

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.