Sverige: IMY publicerar rättsligt ställningstagande om uppgifter om lagöverträdelser

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har publicerat ett rättsligt ställningstagande om uppgifter om lagöverträdelser. Ställningstagandet kommer vara styrande för myndighetens tolkning av artikel 10 i dataskyddsförordningen (GDPR) och vägledande för bland annat verksamheter som tillämpar GDPR. Enligt IMY gäller ställningstagandet tills vidare och kan komma att ändras om det kommer ny vägledande domstolspraxis eller vägledning från EDPB.

I ställningstagandet går IMY igenom de rättskällor som finns på området, bland annat domar från EU-domstolen, svenska förarbeten och domstolspraxis enligt nu upphävda personuppgiftslagen. IMY:s målsättning är att ta fram fler rättsliga ställningstagande i olika dataskyddsfrågor.

Läs IMY:s inlägg här och ställningstagande här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.