Sverige: IMY publicerar rättsligt ställningstagande om uppgifter om lagöverträdelser

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har publicerat ett rättsligt ställningstagande om uppgifter om lagöverträdelser. Ställningstagandet kommer vara styrande för myndighetens tolkning av artikel 10 i dataskyddsförordningen (GDPR) och vägledande för bland annat verksamheter som tillämpar GDPR. Enligt IMY gäller ställningstagandet tills vidare och kan komma att ändras om det kommer ny vägledande domstolspraxis eller vägledning från EDPB.

I ställningstagandet går IMY igenom de rättskällor som finns på området, bland annat domar från EU-domstolen, svenska förarbeten och domstolspraxis enligt nu upphävda personuppgiftslagen. IMY:s målsättning är att ta fram fler rättsliga ställningstagande i olika dataskyddsfrågor.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.