Sverige: IMY publicerar rättsligt ställningstagande om uppgifter om lagöverträdelser

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har publicerat ett rättsligt ställningstagande om uppgifter om lagöverträdelser. Ställningstagandet kommer vara styrande för myndighetens tolkning av artikel 10 i dataskyddsförordningen (GDPR) och vägledande för bland annat verksamheter som tillämpar GDPR. Enligt IMY gäller ställningstagandet tills vidare och kan komma att ändras om det kommer ny vägledande domstolspraxis eller vägledning från EDPB.

I ställningstagandet går IMY igenom de rättskällor som finns på området, bland annat domar från EU-domstolen, svenska förarbeten och domstolspraxis enligt nu upphävda personuppgiftslagen. IMY:s målsättning är att ta fram fler rättsliga ställningstagande i olika dataskyddsfrågor.

Mer information

Källa: IMY:s inlägg, Rättsligt ställningstagande IMYRS 2021:1

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.