Sverige: IMY publicerar rättsligt ställningstagande om uppgifter om lagöverträdelser

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har publicerat ett rättsligt ställningstagande om uppgifter om lagöverträdelser. Ställningstagandet kommer vara styrande för myndighetens tolkning av artikel 10 i dataskyddsförordningen (GDPR) och vägledande för bland annat verksamheter som tillämpar GDPR. Enligt IMY gäller ställningstagandet tills vidare och kan komma att ändras om det kommer ny vägledande domstolspraxis eller vägledning från EDPB.

I ställningstagandet går IMY igenom de rättskällor som finns på området, bland annat domar från EU-domstolen, svenska förarbeten och domstolspraxis enligt nu upphävda personuppgiftslagen. IMY:s målsättning är att ta fram fler rättsliga ställningstagande i olika dataskyddsfrågor.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

19 SEP

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och kunskap om hur du kan utveckla och använda AI-system på ett lagenligt sätt.

21 SEP

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.