Sverige: IMY publicerar blogginlägg om Schrems II och vägen till adekvat skyddsnivå

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har publicerat ett blogginlägg om Schrems II-domen och vägen till adekvat skyddsnivå. Enligt IMY har Schrems II-domen satt käppar i hjulet för många överföringar av personuppgifter från EU till USA.

EU-kommissionen har nyligen publicerat ett utkast till nytt beslut om adekvat skyddsnivå för USA. I IMY:s blogginlägg gör myndigheten en genomgång av vad som hänt, nästa steg och när ett nytt beslut kan vara på plats.

Blogginlägget innehållet även relaterade länkar som exempelvis EU-kommissionens pressmeddelande om utkastet till adekvansbeslut, Utkast till adekvansbeslut för USA och EDPB:s uttalande om principöverenskommelsen.

Mer information

Källa: IMY:s blogginlägg

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.