Sverige: IMY publicerar blogginlägg om IT-säkerhet kontra informationssäkerhet

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har publicerat ett blogginlägg som förklarar skillnaden mellan informationssäkerhet och it-säkerhet. Av inlägget framgår bland annat att informationssäkerhet är den samlade, övergripande säkerhet som ska se till att den information som finns i en organisation alltid är korrekt, tillgänglig och skyddad från obehörig åtkomst. It-säkerhet är enligt IMY en viktig del, men bara en del av informationssäkerheten. Även om information idag till mycket stor del produceras och tillhandahålls via it-system så rör informationssäkerhet enligt IMY all typ av information, även exempelvis information i pappersformat.

Mer information

Källa: IMY:s blogginlägg

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.