Sverige: IMY publicerar blogginlägg om IT-säkerhet kontra informationssäkerhet

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har publicerat ett blogginlägg som förklarar skillnaden mellan informationssäkerhet och it-säkerhet. Av inlägget framgår bland annat att informationssäkerhet är den samlade, övergripande säkerhet som ska se till att den information som finns i en organisation alltid är korrekt, tillgänglig och skyddad från obehörig åtkomst. It-säkerhet är enligt IMY en viktig del, men bara en del av informationssäkerheten. Även om information idag till mycket stor del produceras och tillhandahålls via it-system så rör informationssäkerhet enligt IMY all typ av information, även exempelvis information i pappersformat.

Läs IMY:s blogginlägg här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.