Sverige: IMY lanserar innovationsportal

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har lanserat en innovationsportal. Portalen är en särskild del av IMY:s webbplats, där myndigheten skrivit grundläggande texter om dataskyddsfrågor i relation till innovation. Enligt IMY är det ett av flera sätt för myndigheten att ge vägledning om integritets- och dataskyddsfrågor till innovationsaktörer.

Portalen finns på imy.se/innovation. Enligt IMY kommer innovationsportalen fortsätta att utvecklas, kompletteras och växa tillsammans med myndighetens innovationsarbete.

Mer information

Källa: IMY:s innovationsportal

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.