Sverige: IMY lanserar innovationsportal

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har lanserat en innovationsportal. Portalen är en särskild del av IMY:s webbplats, där myndigheten skrivit grundläggande texter om dataskyddsfrågor i relation till innovation. Enligt IMY är det ett av flera sätt för myndigheten att ge vägledning om integritets- och dataskyddsfrågor till innovationsaktörer.

Portalen finns på imy.se/innovation. Enligt IMY kommer innovationsportalen fortsätta att utvecklas, kompletteras och växa tillsammans med myndighetens innovationsarbete.

Mer information

Källa: IMY:s innovationsportal

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.