Sverige: IMY lanserar innovationsportal

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har lanserat en innovationsportal. Portalen är en särskild del av IMY:s webbplats, där myndigheten skrivit grundläggande texter om dataskyddsfrågor i relation till innovation. Enligt IMY är det ett av flera sätt för myndigheten att ge vägledning om integritets- och dataskyddsfrågor till innovationsaktörer.

Portalen finns på imy.se/innovation. Enligt IMY kommer innovationsportalen fortsätta att utvecklas, kompletteras och växa tillsammans med myndighetens innovationsarbete.

Mer information

Källa: IMY:s innovationsportal

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.