Sverige: IMY inleder tillsyn av tre apotekskedjor

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) meddelar att myndigheten ska utreda de personuppgiftsincidenter som Apoteket, Apotea och Apohem anmält och som rör personuppgifter som samlats in i företagens webbshoppar och som skickats över till Facebook.

IMY ställer ett antal frågor till de tre företagen som bland annat rör vilken typ av personuppgifter som förts över till Facebook, vad syftet är med överföringen av uppgifter, vilken rättslig grund som använts för överföringen och hur bolagen bedömt riskerna med att dela personuppgifter från sina webbshopar med Facebook.

Läs IMY:s pressmeddelande här.

Läs tillsynsskrivelsen för Apoteket här.

Läs tillsynsskrivelsen för Apotea här.

Läs tillsynsskrivelsen för Apohem här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.