Sverige: IMY bötfäller Indecap med 500 000 kronor då bolaget inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda personuppgifter

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) bötfäller Indecap AB med 500 000 kr för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att IMY har tagit emot ett klagomål som gör gällande att fondrådgivaren Indecap skickat ut ett mejl till ett stort antal av sina kunder som innehållit en fil med uppgifter om andra kunders ekonomi. IMY är nu klar med en granskning av det som inträffat. Granskningen visar att Indecap råkat bifoga ett Excel-dokument med underlag till en rapport som innehöll kunders personuppgifter i stället för det pdf-dokument över fonders utveckling som skulle skickas till kunderna.

Den felaktigt bifogade filen som mejlades till Indecaps kunder innehöll bland annat uppgifter om kunders namn, personnummer, bank, mailadress, enskilt fondval samt det senast inlästa värdet av kundens innehav i dessa fonder. Filen innehöll dock inga uppgifter om exempelvis kontonummer eller inloggningsuppgifter. Totalt innehöll filen uppgifter om över 52 000 kunder.

IMY konstaterar att Indecap har behandlat personuppgifter i strid med artikel 32.1 GPDR genom att inte ha säkerställt en lämplig säkerhetsnivå i förhållande till riskerna med behandlingen. De konstaterade bristerna gör att IMY utfärdar en administrativ sanktionsavgift på 500 000 kronor mot Indecap.

Mer information

Myndighet: Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Land: Sverige

Lagrum: Art. 32 GDPR,  art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 500 000 kronor

Mottagare: Indecap AB

Beslutsnummer: DI-2023-3422

Beslutsdatum: 2023-11-07

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.