Sverige: Gnosjö kommun bötfälls med 200 000 kronor för olaglig kamerabevakning på ett LSS-boende

Datainspektionen har bötfällt socialutskottet i Gnosjö kommun med 200 000 kronor för överträdelse av artiklarna 5.1 (a), 6.1, 9.2, 13, 35-36 i dataskyddsförordningen (GDPR”) samt 15 § kamerabevakningslagen.

Av beslutet framgår att Datainspektionen tagit emot ett klagomål från en anhörig till en boende på ett LSS-boende i Gnosjö kommun som gör gällande att den boende kameraövervakas olagligt. Datainspektionen inledde en granskning av LSS-boendet och konstaterade att den boende kamerabevakats i sitt sovrum i strid med GDPR och kamerabevakningslagen. Enligt Datainspektionen har den boende kamerabevakats i hemmets mest privata sfär, vilket gör att myndigheten bedömer att kamerabevakningen inneburit ett alltför stort intrång i den boendes personliga integritet.

Socialutskottet i Gnosjö, som ansvarar för LSS-boendet, har uppgett att den boendes sjukdomsbild har skapat stora svårigheter såväl för den boende själv som för personalen och att det har uppkommit situationer där det varit fråga om risk för den boendes liv och hälsa. Det har även förekommit att personal kommit till skada.

Datainspektionen delar socialutskottets bedömning att det har funnits ett behov av att vidta åtgärder för att hantera och förbättra situationen. Enligt Datainspektionen borde det dock ha varit möjligt för LSS-boendet att med mindre integritetskränkande åtgärder tillgodose samma behov som med kamerabevakningen av den boendes sovrum.

Datainspektionen konstaterar i sitt beslut att det saknats en rättslig grund för kamerabevakningen enligt artiklarna 5.1 (a), 6.1 och 9.1 i GDPR, att det inte genomförts en konsekvensbedömning innan bevakningen inleddes enligt artiklarna 35-36 i GDPR, samt att man inte tydligt informerat om kamerabevakningen enligt artikel 13 i GDPR. Vidare har socialutskottet inte lämnat upplysning om kamerabevakningen genom tydlig skyltning eller på något annat verksamt sätt enligt 15 § kamerabevakningslagen.

Mot bakgrund av det inträffade har Datainspektionen utfärdat en administrativ sanktionsavgift på 200 000 kronor mot socialutskottet Gnosjö kommun.

Mer information

Myndighet: Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Land: Sverige

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 9 GDPR, art. 13 GDPR, art. 35 GDPR, art. 36 GDPR, 15 § kamrabevakningslagen

Sanktionsavgift: 200 000 kronor

Mottagare: Gnosjö kommun

Beslutsnummer: DI-2019-7782

Beslutdatum: 2020-11-24

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.