Sverige: Förslag på nationell digitaliseringsstrategi skickas på remiss

I december 2022 lämnade Skolverket sitt förslag till digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027 till Regeringskansliet. För att få in fler perspektiv på strategin remitteras nu förslaget.

Det gäller särskilt synpunkter som rör hur barns och elevers kognitiva utveckling, hälsa och välbefinnande påverkas av att de använder digitala lärresurser i undervisningen.

Remisstiden pågår till den 28 april 2023

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.