Sverige: Fondbolag läckte uppgifter om kunder

Flera svenska medier har i dagarna rapporterat att uppemot 52 000 kunders person- och bankuppgifter har läckt ut via fondbolaget Indecap som ägs av en majoritet av Sveriges sparbanker.

Fondbolaget ska enligt Katrineholms-Kuriren ha mejlat en fondrapport till sina kunder. När fondrapporten öppnades så kom det bland annat upp 52 365 rader med vilken bank man har, vilket kontor man har, vilken rådgivare man har, ens namn, personnummer, vilket datum man är upplagd och hur mycket pengar man har.

Enligt Katrineholms-Kuriren ska drygt 2 000 av de berörda kontoinnehavarna vara kunder hos Sparbanken Rekarne och omkring 5 000 hos Sörmlands sparbank.

Ta del av Svenska Dagbladets artikel här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.