Sverige: Datainspektionen publicerar vägledning för kunder

Företag samlar ofta in uppgifter om kunder för att till exempel kunna leverera den vara eller tjänst kunden köpt eller skicka erbjudanden till sina kunder. Datainspektionen har därför tagit fram en vägledning för den som är kund till ett företag.

Ett företag som samlar in personuppgifter måste följa reglerna i dataskyddsförordningen (“GDPR”) för att få behandla uppgifterna. Företaget måste bland annat ha en rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen och ge tydlig information om hur uppgifterna används. Datainspektionens vägledning innehåller en redogörelse med exempel för vad som gäller när företag behandlar eller ska behandla uppgifter om sina kunder.

Mer information

Källa: Vägledning

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.