Sverige: Datainspektionen publicerar vägledning för kunder

Företag samlar ofta in uppgifter om kunder för att till exempel kunna leverera den vara eller tjänst kunden köpt eller skicka erbjudanden till sina kunder. Datainspektionen har därför tagit fram en vägledning för den som är kund till ett företag.

Ett företag som samlar in personuppgifter måste följa reglerna i dataskyddsförordningen (“GDPR”) för att få behandla uppgifterna. Företaget måste bland annat ha en rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen och ge tydlig information om hur uppgifterna används. Datainspektionens vägledning innehåller en redogörelse med exempel för vad som gäller när företag behandlar eller ska behandla uppgifter om sina kunder.

Ta del av Datainspektionens vägledning här.

Vill du lära dig mer om GDPR och individers rättigheter kan du läsa om våra aktuella kurser här.

Vill du ha hjälp med rådgivning i frågor om dataskydd och informationssäkerhet kan du läsa mer här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.