Sverige: Datainspektionen och PTS tecknar överenskommelse om samverkan

Datainspektionen meddelar att myndigheten tecknat en överenskommelse om samverkan med Post- och telestyrelsen (“PTS”). Enligt de båda myndigheternas generaldirektörer har Datainspektionen och PTS närliggande uppdrag och gemensamma utmaningar, varför de nu fördjupar sitt samarbete.

Överenskommelsen ska ge en ökad tydlighet i samverkansprocessen mellan myndigheterna, vilket ger bättre möjligheter till planering, samordning och måluppfyllelse.

Mer information

Källa: Twitter-inlägg

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.