Sverige: Datainspektionen och PTS tecknar överenskommelse om samverkan

Datainspektionen meddelar att myndigheten tecknat en överenskommelse om samverkan med Post- och telestyrelsen (“PTS”). Enligt de båda myndigheternas generaldirektörer har Datainspektionen och PTS närliggande uppdrag och gemensamma utmaningar, varför de nu fördjupar sitt samarbete.

Överenskommelsen ska ge en ökad tydlighet i samverkansprocessen mellan myndigheterna, vilket ger bättre möjligheter till planering, samordning och måluppfyllelse.

Mer information

Källa: Twitter-inlägg

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.