Sverige: Datainspektionen och PTS tecknar överenskommelse om samverkan

Datainspektionen meddelar att myndigheten tecknat en överenskommelse om samverkan med Post- och telestyrelsen (“PTS”). Enligt de båda myndigheternas generaldirektörer har Datainspektionen och PTS närliggande uppdrag och gemensamma utmaningar, varför de nu fördjupar sitt samarbete.

Överenskommelsen ska ge en ökad tydlighet i samverkansprocessen mellan myndigheterna, vilket ger bättre möjligheter till planering, samordning och måluppfyllelse.

Mer information

Källa: Twitter-inlägg

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

19 SEP

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och kunskap om hur du kan utveckla och använda AI-system på ett lagenligt sätt.

21 SEP

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.