Sverige: Datainspektionen inleder granskningar av registrerades rättigheter

Datainspektionen inleder ett antal granskningar av klagomål från enskilda som rör deras rättigheter. Utredningen sker genom en mer begränsad granskning och avser bara det specifika klagomålet från den enskilda.

Datainspektionen har tidigare i år publicerat en rapport som belyser de klagomål som myndigheten tagit emot sedan dataskyddsförordningen (“GDPR”) infördes i maj 2018 (läs mer om detta här). Enligt rapporten avsåg var fjärde klagomål de rättigheter som GDPR ger enskilda som exempelvis rätten att få personuppgifter raderade och rätten till registerutdrag.

Ta del av Datainspektionens pressmeddelande här och rapport över klagomål här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.