Sverige: Datainspektionen inleder granskningar av registrerades rättigheter

Datainspektionen inleder ett antal granskningar av klagomål från enskilda som rör deras rättigheter. Utredningen sker genom en mer begränsad granskning och avser bara det specifika klagomålet från den enskilda.

Datainspektionen har tidigare i år publicerat en rapport som belyser de klagomål som myndigheten tagit emot sedan dataskyddsförordningen (“GDPR”) infördes i maj 2018 (läs mer om detta här). Enligt rapporten avsåg var fjärde klagomål de rättigheter som GDPR ger enskilda som exempelvis rätten att få personuppgifter raderade och rätten till registerutdrag.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

19 SEP

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och kunskap om hur du kan utveckla och använda AI-system på ett lagenligt sätt.

21 SEP

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.