Sverige: Datainspektionen inleder granskningar av registrerades rättigheter

Datainspektionen inleder ett antal granskningar av klagomål från enskilda som rör deras rättigheter. Utredningen sker genom en mer begränsad granskning och avser bara det specifika klagomålet från den enskilda.

Datainspektionen har tidigare i år publicerat en rapport som belyser de klagomål som myndigheten tagit emot sedan dataskyddsförordningen (“GDPR”) infördes i maj 2018 (läs mer om detta här). Enligt rapporten avsåg var fjärde klagomål de rättigheter som GDPR ger enskilda som exempelvis rätten att få personuppgifter raderade och rätten till registerutdrag.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.