Sverige: Datainspektionen blir Integritetsskyddsmyndigheten, IMY

Datainspektionen meddelar att myndigheten den 1 januari 2021 byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten efter ett beslut från riksdagen. Förkortningen på myndigheten blir IMY.

IMY kommer ha samma uppdrag som Datainspektionen vilket innebär ett fortsatt arbete för att skydda medborgarnas personuppgifter. Myndighetens webbplats kommer från årsskiftet att nås via www.imy.se.

Ta del av Datainspektionens pressmeddelande här.

Vill du lära dig mer om GDPR och individers rättigheter kan du läsa om våra aktuella kurser här.

Vill du ha hjälp med rådgivning i frågor om dataskydd och informationssäkerhet kan du läsa mer här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.