Sverige: Datainspektionen blir Integritetsskyddsmyndigheten, IMY

Datainspektionen meddelar att myndigheten den 1 januari 2021 byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten efter ett beslut från riksdagen. Förkortningen på myndigheten blir IMY.

IMY kommer ha samma uppdrag som Datainspektionen vilket innebär ett fortsatt arbete för att skydda medborgarnas personuppgifter. Myndighetens webbplats kommer från årsskiftet att nås via www.imy.se.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

19 SEP

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och kunskap om hur du kan utveckla och använda AI-system på ett lagenligt sätt.

21 SEP

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.