Sverige: Datainspektionen blir Integritetsskyddsmyndigheten, IMY

Datainspektionen meddelar att myndigheten den 1 januari 2021 byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten efter ett beslut från riksdagen. Förkortningen på myndigheten blir IMY.

IMY kommer ha samma uppdrag som Datainspektionen vilket innebär ett fortsatt arbete för att skydda medborgarnas personuppgifter. Myndighetens webbplats kommer från årsskiftet att nås via www.imy.se.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.