Sverige: Datainspektionen avslutar tillsyn av ABB

Datainspektionen har tidigare i år inlett en granskning av ABB för att i ett första steg ta reda på om myndigheten är behörig att granska ett klagomål som rör hur den internationella koncernen hanterar personuppgifter om arbetssökande (läs mer om detta här).

Datainspektionen meddelar nu att granskningen avslutas då det framgått att den behandling av personuppgifter som tillsynen avsåg inte faller inom ramen för dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Mer information

Myndighet: Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Land: Sverige

Lagrum: Art. 2 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: ABB AB

Beslutsnummer: DI-2020-6231

Beslutdatum: 2020-10-09

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.