Storbritannien: NCSC varnar för sårbarhet i Microsoft SharePoint

Storbritanniens nationella myndighet för cybersäkerhet, National Cyber Security Centre (”NCSC”), varnar för en ny sårbarhet i Microsoft SharePoint (CVE-2020-16952). Angripare som lyckas med att utnyttja sårbarheten på en SharePoint-server kan, i rollen som lokal administratör, köra godtycklig kod (arbitrary code execution) och utföra säkerhetsåtgärder på SharePoint-servern. SharePoint-versioner som påverkas är:

  • Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1
  • Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016
  • Microsoft SharePoint Server 2019

SharePoint Online, som är del av Office 365, påverkas inte. NCSC rekommenderar alla som använder Microsoft SharePoint att åtgärda sårbarheten genom att installera relevanta säkerhetsuppdateringar. Mer information om detta finns på Microsofts webbsida.

NCSC:s varning publicerades den 16 oktober 2020. Läs varningen, endast tillgänglig på engelska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.