Storbritannien: Marriott International bötfälls med 18,4 miljoner pund för dataintrång

Den brittiska dataskyddsmyndigheten The Information Commissioner’s Office (“ICO”) har bötfällt Marriott International Inc. med 18,4 miljoner pund för brott mot artiklarna 5.1 (f) och 32 i dataskyddsförordningen (“GDPR”). Bötesbeloppet är dock betydligt lägre än det belopp om 99,2 miljoner pund som myndigheten aviserat för i juli 2019 (läs mer om detta här).

Av beslutet framgår att Marriott misslyckats med att implementera lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlades i företagets system, vilket är ett krav enligt artiklarna 5.1 (f) och 32 i GDPR. Enligt ICO:s utredning skedde cyberattacken redan 2014, men sanktionsavgifterna avser endast tidsperioden från den 25 maj 2018 då de nya sanktionsreglerna enligt GDPR trädde i kraft.

Vid  beräkningen av sanktionsavgifterna har ICO bland annat beaktat de ekonomiska effekterna COVID-19 haft på Marriotts verksamhet, avsaknaden av tidigare överträdelser, att Marriott inte underlåtit att följa myndighetens tidigare beslut, samt det faktum att Marriott samarbetat fullt ut med myndigheten i ärendet och att företaget vidtagit åtgärder för att underrätta de drabbade registrerade.

Eftersom överträdelsen inträffade innan Storbritannien lämnade EU har samtliga EU:s ledande tillsynsmyndigheter godkänt påföljden i enlighet med GDPR:s samarbetsprocess.

Du kan läsa pressmeddelandet här och beslutet om sanktionsavgifter här, båda endast tillgängliga på engelska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.