Storbritannien: 80 000 pund i böter för oönskad direktmarknadsföring

Den brittiska dataskyddsmyndigheten The Information Commissioner’s Office (“ICO”) har bötfällt Rain Trading Ld med 80 000 pund för brott mot direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (“e-Privacy-direktivet”).

Av beslutet framgår att Rain Trading, mellan 1 januari 2018 och 29 november 2018, gjort 270 774 oönskade direktmarknadsföringssamtal till abonnenter som var registrerade hos Telephone Preference Service Ltd (“TPS”) utan att ha ett giltigt samtycke. Rain Trading har som svar på ICO:s första förfrågan anfört att de köpt uppgifterna för direktmarknadsföringsändamål. Av Rain Tradings svar framgår även att avtalen som tecknats med två tredjepartsleverantörer av uppgifter inte innehållit några dokumenterade samtycken, och att due diligence utförts av tredjepartsleverantörerna själva.

Av beslutet framgår vidare att Rain Trading tänkt implementera åtgärder, inklusive alternativ för inspelning av samtycke, personalutbildning samt inköp av programvara för att möjliggöra kontroll mot TPS-registret (Storbritanniens motsvarighet till NIX-registret).

Vid bedömningen av överträdelserna framhöll ICO att Rain Trading inte medvetet försökt strida mot e-Privacy-direktivet, men att företaget borde ha varit medvetna om sitt ansvar när det gäller due diligence och vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra sådana kränkningar av den personliga integriteten som skett i det aktuella fallet.

Vid bedömningen av bötesbeloppet beaktade ICO faktorer som att Rain Trading upphört med sina direktmarknadsföringssamtal, de klagomål som mottagits av ICO och TPS, samt avsaknaden av en intern spärrlista för att förhindra att upprepade samtal görs till samma abonnenter. Som resultat utfärdade ICO böter på 80 000 pund som ska betalas senast den 3 september 2020, och som kan reduceras med 20 % till 64 000 pund om beloppet betalas senast den 2 september 2020, i syfte att främja efterlevnaden av e-Privacy-direktivet.

Du kan läsa beslutet, endast tillgängligt på engelska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.