Storbritannien: 130 000 pund i böter för oönskade direktmarknadsföringssamtal utan giltigt samtycke

Den brittiska dataskyddsmyndigheten The Information Commissioner’s Office (“ICO”) har bötfällt CPS Advisory Ltd med 130 000 pund för brott mot direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (“e-Privacy-direktivet”).

Av beslutet framgår att CPS Advisory gjort fler än 100 000 obehöriga direktmarknadsföringssamtal avseende tjänstepensionssystem utan ett giltigt samtycke. Mot bakgrund av CPS Advisorys agerande ansåg ICO att företaget agerat i strid med avsnitt 21B (5) (b) i e-Privacy-direktivet.

Du kan läsa pressmeddelandet här och beslutet här, båda endast tillgängliga på engelska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.