Storbritannien: 130 000 pund i böter för oönskade direktmarknadsföringssamtal utan giltigt samtycke

Den brittiska dataskyddsmyndigheten The Information Commissioner’s Office (“ICO”) har bötfällt CPS Advisory Ltd med 130 000 pund för brott mot direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (“e-Privacy-direktivet”).

Av beslutet framgår att CPS Advisory gjort fler än 100 000 obehöriga direktmarknadsföringssamtal avseende tjänstepensionssystem utan ett giltigt samtycke. Mot bakgrund av CPS Advisorys agerande ansåg ICO att företaget agerat i strid med avsnitt 21B (5) (b) i e-Privacy-direktivet.

Du kan läsa pressmeddelandet här och beslutet här, båda endast tillgängliga på engelska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.