Search
Close this search box.

Storbritannien: 100 000 pund i böter för direktmarknadsföring utan samtycke

Den brittiska dataskyddsmyndigheten The Information Commissioner’s Office (“ICO”) har bötfällt Koypo Laboratories Limited med 100 000 pund för brott mot direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (“e-Privacy-direktivet”).

Av besluten framgår att Koypo Laboratories inlett överföringar av 21 166 574 oönskade e-postmeddelanden till prenumeranter för direktmarknadsföringsändamål. Överföringarna har pågått under perioden 1 mars 2017 och 31 mars 2018 utan gjorts prenumeranternas samtycke. ICO ansåg att Koypo Laboratories handlande utgör en allvarlig överträdelse av e-Privacy-direktivet varför myndigheten beslutat att företaget ska betala 100 000 pund i böter. Av beslutet framgår att bötesbeloppet ska sänkas till 80 000 pund om ICO får full betalning senast den 3 september 2020.

ICO kräver dessutom att Koypo Laboratories varken ska överföra eller inleda en överföring av e-postmeddelanden för direktmarknadsföringändamål om inte mottagaren av e-postmeddelandet tydligt meddelat Koypo Laboratories att han eller hon samtycker till sådan kommunikation.

Du kan läsa beslut om verkställighet här och beslutet om böter här, båda endast tillgängliga på engelska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.