Spanien: Xfera Moviles bötfälls med 40 000 euro för otillräckligt samarbete med tillsynsmyndigheten

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Xfera Móviles S.A. med 40 000 euro för brott mot artikel 58.2 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en registrerad hävdat att Xfera Móviles inte tillgodosett dennes rätt till information enligt GDPR. Efter att AEPD utrett frågan utfärdade myndigheten ett föreläggande som innebar att Xfera Móviles skulle tillmötesgå den registrerades begäran om information inom en period av tio dagar. Xfera Móviles skulle därefter bevisa för AEPD att den registrerades begäran tillgodosetts. Xfera Móviles uppfyllde dock inte begäran inom den satta tidsfristen varför AEPD bötfällde företaget med 40 000 euro för brott mot artikel 58.2 i GDPR. Bötesbeloppet sänktes dock till 24 000 euro då Xfera Móviles frivilligt betalat avgiften.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 58 GDPR

Sanktionsavgift: 40 000 euro

Mottagare: Xfera Móviles S.A.

Beslutsnummer: PS/00433/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.

04 MAJ

Artificiell intelligens
& personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur du ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt.