Spanien: Xfera Móviles bötfälls med 20 000 euro för bristande samarbete

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Xfera Móviles, SA med 20 000 euro för brott mot artikel 31 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår bland annat att Xfera Móviles inte samarbetat med AEPD vid myndighetens utredning av företagets påstådda överträdelser av artikel 6 (b) och (f) GDPR. Enligt AEPD har Xfera Móviles inte svarat på myndighetens begäran om information avseende en pågående behandling av personuppgifter, varför företaget agerat i strid med kraven enligt artikel 31 i GD

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 31 GDPR

Sanktionsavgift: 20 000 euro

Mottagare: Xfera Móviles, SA

Beslutsnummer: PS/00365/2019

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.