Spanien: Xfera Móviles bötfälls med 20 000 euro för bristande samarbete

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Xfera Móviles, SA med 20 000 euro för brott mot artikel 31 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår bland annat att Xfera Móviles inte samarbetat med AEPD vid myndighetens utredning av företagets påstådda överträdelser av artikel 6 (b) och (f) GDPR. Enligt AEPD har Xfera Móviles inte svarat på myndighetens begäran om information avseende en pågående behandling av personuppgifter, varför företaget agerat i strid med kraven enligt artikel 31 i GD

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 31 GDPR

Sanktionsavgift: 20 000 euro

Mottagare: Xfera Móviles, SA

Beslutsnummer: PS/00365/2019

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.