Spanien: Xfera Móviles bötfälls med 20 000 euro för bristande samarbete

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Xfera Móviles, SA med 20 000 euro för brott mot artikel 31 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår bland annat att Xfera Móviles inte samarbetat med AEPD vid myndighetens utredning av företagets påstådda överträdelser av artikel 6 (b) och (f) GDPR. Enligt AEPD har Xfera Móviles inte svarat på myndighetens begäran om information avseende en pågående behandling av personuppgifter, varför företaget agerat i strid med kraven enligt artikel 31 i GD

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 31 GDPR

Sanktionsavgift: 20 000 euro

Mottagare: Xfera Móviles, SA

Beslutsnummer: PS/00365/2019

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.