Spanien: Xastre Do Peto bötfälls med 3 600 euro för olaglig behandling av personuppgifter för kontaktspårning

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt restaurangen Xastre Do Peto Sl. med 3 600 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en person lämnat in ett klagomål till AEPD på grund av att den personuppgiftsansvarige krävt att restaurangbesökare skulle fylla i ett formulär med personuppgifter för kontaktspårning i samband med Covid-19-pandemin.

Under sin utredning konstaterade AEPD att den rättsliga grunden för att samla in kontaktinformationen upphört att gälla och att den personuppgiftsansvarige därför behandlat uppgifterna utan rättslig grund enligt artikel 6.1 GDPR.

AEPD konstaterade också att den personuppgiftsansvarige inte gett de registrerade tillräcklig information om behandlingen av uppgifterna enligt artikel 13 GDPR, samt att den personuppgiftsansvarige inte gett de registrerade ett enkelt sätt att invända mot behandlingen av deras personuppgifter enligt artikel 21 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 13 GDPR, art. 21 GDPR

Sanktionsavgift: 3 600 euro

Mottagare: Xastre Do Peto Sl.

Beslutsnummer: PS/00310/2022

Beslutsdatum: 2022-11-11

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.