Spanien: Xastre Do Peto bötfälls med 3 600 euro för olaglig behandling av personuppgifter för kontaktspårning

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt restaurangen Xastre Do Peto Sl. med 3 600 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en person lämnat in ett klagomål till AEPD på grund av att den personuppgiftsansvarige krävt att restaurangbesökare skulle fylla i ett formulär med personuppgifter för kontaktspårning i samband med Covid-19-pandemin.

Under sin utredning konstaterade AEPD att den rättsliga grunden för att samla in kontaktinformationen upphört att gälla och att den personuppgiftsansvarige därför behandlat uppgifterna utan rättslig grund enligt artikel 6.1 GDPR.

AEPD konstaterade också att den personuppgiftsansvarige inte gett de registrerade tillräcklig information om behandlingen av uppgifterna enligt artikel 13 GDPR, samt att den personuppgiftsansvarige inte gett de registrerade ett enkelt sätt att invända mot behandlingen av deras personuppgifter enligt artikel 21 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 13 GDPR, art. 21 GDPR

Sanktionsavgift: 3 600 euro

Mottagare: Xastre Do Peto Sl.

Beslutsnummer: PS/00310/2022

Beslutsdatum: 2022-11-11

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.