Spanien: Worldwide Classic Cars Network bötfälls med 1 500 euro för olaglig kamerabevakning

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Worldwide Classic Cars Network Sl med 1 500 euro för överträdelse av artiklarna 5.1 (c) och 13 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att den personuppgiftsansvarige installerat bevakningskameror som bland annat täckte delar av en offentlig plats. AEPD ansåg att detta utgör ett brott mot principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR. Därutöver ansåg AEPD den personuppgiftsansvarige inte uppfyllt sina skyldigheter att informera om bevakningskamerorna på ett korrekt sätt vilket utgör ett brott mot informationsplikten enligt artikel 13 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 1 500 euro

Mottagare: Worldwide Classic Cars Network Sl

Beslutsnummer: PS/00545/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.