Search
Close this search box.

Spanien: Webbplatsägare bötfälls med 2 000 euro för olaglig spridning av video på Twitter

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en privatperson med 2 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att privatpersonen publicerat en video på Twitter, där en person syntes berusad och där personen berättade hur mycket alkohol han druckit under en natt. Videon spreds därefter vidare utan personens samtycke på olika digitala plattformar och sociala medier, vilket skadade hans image och privatliv.

AEPD inledde ett ärende efter att personen skickat in ett klagomål. AEPD ansåg att privatpersonen brutit mot artikel 6.1 GDPR som kräver att behandlingen av personuppgifter ska vara laglig och baserad på någon av de grunder som anges i förordningen.

AEPD bötfällde privatpersonen med 2 000 euro för att ha gjort en olaglig behandling av personens bild som ett personuppgift. AEPD utfärdade också ett föreläggande om att videon skulle tas bort.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 2 o00 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00333/2023

Beslutsdatum: 2024-01-18

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.