Spanien: Vodafone Servicios bötfälls med 40 000 euro för olagligt tjänsteavtal

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Vodafone Servicios Sl. med 40 000 euro för brott mot artikel 6.1 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål mot Vodafone. Den registrerade uppger att hon fått fakturor och debiteringar på sitt bankkonto för betalning av Vodafone-tjänster som hon inte själv hade beställt. Den registrerade uppger också att hon fått samtal från inkassobolaget Bureau Veritas som ombett henne att betala för dessa tjänster.

Efter en granskning av ärendet konstaterades att bedragarna använt den registrerades personuppgifter för att ingå ett tjänsteavtal. Personuppgifterna hade dock förts in i Vodafones IT-system utan att bolaget kontrollerat tjänsterna verkligen beställts av den registrerade.

Enligt AEPD har Vodafone behandlat den registrerades uppgifter utan rättslig grund vilket utgör en överträdelse av artikel 6.1 GDPR. På grundval av detta ålade AEPD Vodafone böter på 50 000 euro. Vodafone betalade dock ett reducerat bötesbelopp på 40 000 euro, efter att företaget gjort en omedelbar frivillig betalning.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 40 000 eur0

Mottagare: Vodafone Servicios Sl.

Beslutsnummer: PS/00242/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.