Spanien: Vodafone España bötfälls med 70 000 euro för olaglig direktmarknadsföring

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Vodafone España, S.A.U. med 70 000 euro för brott mot artikel 21 i dataskyddsförordningen (“GDPR”) samt direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (“e-Privacy-direktivet”).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål till AEPD för att ha mottagit reklammejl från Vodafone España utan att uttryckligen ha samtyckt till detta och utan att ha haft ett tidigare avtalsförhållande med företaget. Den registrerade motsatte sig framtida e-postmeddelanden och Vodafone España bekräftade invändningen. Trots detta fick den registrerade några månader senare fyra reklammejl från företaget vilket strider mot bland annat artikel 21 GDPR.

De utdömda sanktionsavgifterna fördelades enligt följande:

  • 50 000 euro för överträdelse av artikel 21 GDPR
  • 20 000 euro för överträdelse av Privacy-direktivet

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 21 GDPR

Sanktionsavgift: 70 000 euro

Mottagare: Vodafone España, S.A.U.

Beslutsnummer: PS/00142/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.