Spanien: Vodafone España bötfälls med 70 000 euro för olaglig direktmarknadsföring

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Vodafone España, S.A.U. med 70 000 euro för brott mot artikel 21 i dataskyddsförordningen (“GDPR”) samt direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (“e-Privacy-direktivet”).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål till AEPD för att ha mottagit reklammejl från Vodafone España utan att uttryckligen ha samtyckt till detta och utan att ha haft ett tidigare avtalsförhållande med företaget. Den registrerade motsatte sig framtida e-postmeddelanden och Vodafone España bekräftade invändningen. Trots detta fick den registrerade några månader senare fyra reklammejl från företaget vilket strider mot bland annat artikel 21 GDPR.

De utdömda sanktionsavgifterna fördelades enligt följande:

  • 50 000 euro för överträdelse av artikel 21 GDPR
  • 20 000 euro för överträdelse av Privacy-direktivet

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 21 GDPR

Sanktionsavgift: 70 000 euro

Mottagare: Vodafone España, S.A.U.

Beslutsnummer: PS/00142/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.