Spanien: Vodafone España bötfälls med 70 000 euro för felskickat telefonavtal

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Vodafone España, S.A.U. med 70 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål till AEPD efter att flera gånger utan framgång ha begärt en kopia av sitt telefonavtal från Vodafone. Slutligen fick den registrerade ett e-postmeddelande, men med en annan kunds telefonavtal.

AEPD ansåg att detta utgjorde en överträdelse av principen om integritet och konfidentialitet enligt 5.1 (f) GDPR. Dessutom konstaterade AEPD att Vodafone inte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter enligt artikel 32 GPDR, vilket hade kunnat förhindra incidenten.

AEPD bötfällde Vodafone med 70 000 euro, ett belopp som sänktes till 56 000 euro på grund av frivillig betalning.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 70 000 euro

Mottagare: Vodafone España, S.A.U.

Beslutsnummer: PS/00164/2022

Beslutsdatum: 2022-10-31

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.