Spanien: Vodafone España bötfälls med 64 000 euro för olagliga mobilabonnemang

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Vodafone España, S.A.U. med 64 000 euro för brott mot artikel 6.1 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål mot Vodafone. Enligt den registrerade fanns det mobilabonnemang registrerade i hans namn för vilka det också fanns utestående betalningar. Den registrerade hade dock aldrig ingått något avtal med Vodafone för någon av dessa mobilabonnemang. Avtalen i fråga hade i stället ingåtts av bedragare med hjälp av den registrerades personuppgifter. Personuppgifterna fördes dock in i Vodafones IT-system utan att företaget kontrollerat om avtalen var lagliga och faktiskt hade ingåtts av den registrerade.

Enligt AEPD har Vodafone behandlat den registrerades uppgifter utan rättslig grund vilket utgör en överträdelse av artikel 6.1 GDPR. På grundval av detta ålade AEPD Vodafone böter på 80 000 euro. Vodafone betalade dock ett reducerat bötesbelopp på 64 000 euro, efter att företaget gjort en omedelbar frivillig betalning.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 64 000 euro

Mottagare: Vodafone España, S.A.U.

Beslutsnummer: PS/00249/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.