Spanien: Vodafone España bötfälls med 50 000 euro för bristande säkerhetsåtgärder

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Vodafone España, S.A.U. med 50 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 (f) och 32 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål till AEPD efter att ha fått fakturor för en tredje parts telefon i ett e-postmeddelande. Den registrerade försökte informera Vodafone om felet, utan att få något svar.

Efter an granskning av ärendet ansåg AEPD att Vodafone underlättat åtkomsten till information som rör en kunds personuppgifter för en tredje person vilket utgör en överträdelse av principen om integritet och konfidentialitet enligt artikel 5.1 (f) GDPR. Vidare ansåg AEPD att händelsen utgjorde en överträdelse av den personuppgiftsansvariges skyldighet att genomföra tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken för de registrerade i enlighet med artikel 5.1 (f) GDPR.

På grundval av detta ålade AEPD Vodafone böter på 30 000 euro enligt artikel 5.1 (f) GDPR och 20 000 euro enligt artikel 32 GDPR. Vodafone betalade dock ett reducerat bötesbelopp på 40 000 euro, efter att företaget gjort en omedelbar frivillig betalning.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 50 000 euro

Mottagare: Vodafone España, S.A.U.

Beslutsnummer: PS/00111/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.