Spanien: Vodafone España bötfälls med 42 000 euro för olaglig behandling av personuppgifter

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Vodafone España, S.A.U. med 42 000 euro för överträdelse av artikel 6.1 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår en registrerad lämnat in ett klagomål till AEPD mot Vodafone España. Enligt den registrerade hade Vodafone España skickat fakturor trots att det inte längre fanns något avtalsförhållande mellan den registrerade och företaget. Detta skedde trots att Vodafone España bekräftat att det inte fanns några utestående betalningar och att den registrerades uppgifter raderats enligt begäran.

AEPD konstaterade att Vodafone España behandlat den registrerades uppgifter utan giltig rättslig grund enligt artikel 6.1 GDPR. Det ursprungliga bötesbeloppet på 70 000 euro sänktes dock med 20 procent till 42 000 euro på grund av omedelbar betalning och erkännande av skuld.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR 

Sanktionsavgift: 42 ooo euro

Mottagare: Vodafone España, S.A.U.

Beslutsnummer: PS/00111/2022

Beslutsdatum: N/A 

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.