Spanien: Vodafone España bötfälls med 42 000 euro för olaglig behandling av personuppgifter

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Vodafone España, S.A.U. med 42 000 euro för överträdelse av artikel 6.1 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår en registrerad lämnat in ett klagomål till AEPD mot Vodafone España. Enligt den registrerade hade Vodafone España skickat fakturor trots att det inte längre fanns något avtalsförhållande mellan den registrerade och företaget. Detta skedde trots att Vodafone España bekräftat att det inte fanns några utestående betalningar och att den registrerades uppgifter raderats enligt begäran.

AEPD konstaterade att Vodafone España behandlat den registrerades uppgifter utan giltig rättslig grund enligt artikel 6.1 GDPR. Det ursprungliga bötesbeloppet på 70 000 euro sänktes dock med 20 procent till 42 000 euro på grund av omedelbar betalning och erkännande av skuld.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR 

Sanktionsavgift: 42 ooo euro

Mottagare: Vodafone España, S.A.U.

Beslutsnummer: PS/00111/2022

Beslutsdatum: N/A 

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.