Spanien: Vodafone España bötfälls med 40 000 euro för olaglig behandling av personuppgifter

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Vodafone España, S.A.U. med 40 000 euro för brott mot artikel 6.1 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål till AEPD mot Vodafone då företaget i maj 2020 debiterat den registrerades bankkonto för ett mobilabonnemang som den registrerade inte var ägare till. Mobilabonnemanget tillhörde istället den registrerades före detta partner.

AEPD:s utredning visade att den registrerades före detta partner ingått ett avtal med Vodafone i den registrerades namn. Den före detta partnern hade uppgett att hon varit behörig att göra detta, men kunde inte presentera något bevis för detta. Enligt AEPD har Vodafone olagligt hade behandlat den registrerades uppgifter. För att principen om laglighet vid behandling av uppgifter från tredje part ska följas krävs det enligt AEPD att den personuppgiftsansvarige kan bevisa lagligheten för personuppgiftsbehandlingen. Då Vodafone inte presenterat sådant bevis ansåg AEPD att företaget agerat i strid med artikel 6.1 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 40 000 euro

Mottagare: Vodafone España, S.A.U.

Beslutsnummer: PS/00352/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.