Search
Close this search box.

Spanien: Vodafone España bötfälls med 40 000 euro för felskickade telefonräkningar

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Vodafone España, S.A.U. med 40 000 euro för brott mot bland annat artiklarna 5.1 (f) och 32 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en kvinna lämnat in ett klagomål mot Vodafone España då bolaget skickat telefonräkningar som tillhörde en tredje part till kvinnans e-postadress. Efter att ha uppmärksammat Vodafone España på detta fick hon inget svar. Därefter kontaktade hon Vodafone España per telefon, men ingen av de anställda kunde hjälpa henne med denna fråga.

AEPD drog slutsatsen att Vodafone España hade brutit mot principen om integritet och konfidentialitet i artikel 5.1 (f) GDPR. Vodafone España hade vidare underlåtit att genomföra tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken för de registrerade, varför bolaget även brutit mot artikel 32 GDPR.

AEPD bötfällde Vodafone España med 50 000 euro, ett belopp som sänktes till 40 000 euro, då företaget frivilligt betalat sanktionsavgiften.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 40 000 euro

Mottagare: Vodafone España, S.A.U

Beslutsnummer: PS/00111/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.