Spanien: Vodafone España bötfälls med 36 000 euro för olaglig behandling av personuppgifter

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Vodafone España, SA med 36 000 euro för brott mot artiklarna 5 och 6.1 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Vodafone España behandlat en registrerads personuppgifter utan laglig grund eftersom det inte ingåtts något avtal mellan parterna. Vidare har Vodafone España uppvisat bristande noggrannhet när det gäller att uppfylla reglerna i GDPR då principen om laglighet vid behandling av personuppgifter kräver att den person som är ansvarig för behandlingen kan bevisa legitimiteten för densamma. AEPD ansåg därmed att Vodafone España agerat i strid med artiklarna 5 och 6.1 i GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6  GDPR

Sanktionsavgift: 36 000  euro

Mottagare: Vodafone España, SA

Beslutsnummer: PS/00308/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.