Spanien: Vodafone España bötfälls med 36 000 euro för olaglig behandling av personuppgifter

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Vodafone España, SA med 36 000 euro för brott mot artiklarna 5 och 6.1 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Vodafone España behandlat en registrerads personuppgifter utan laglig grund eftersom det inte ingåtts något avtal mellan parterna. Vidare har Vodafone España uppvisat bristande noggrannhet när det gäller att uppfylla reglerna i GDPR då principen om laglighet vid behandling av personuppgifter kräver att den person som är ansvarig för behandlingen kan bevisa legitimiteten för densamma. AEPD ansåg därmed att Vodafone España agerat i strid med artiklarna 5 och 6.1 i GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6  GDPR

Sanktionsavgift: 36 000  euro

Mottagare: Vodafone España, SA

Beslutsnummer: PS/00308/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.