Spanien: Vodafone España bötfälls med 36 000 euro för olaglig behandling av personuppgifter

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Vodafone España, SA med 36 000 euro för brott mot artiklarna 5 och 6.1 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Vodafone España behandlat en registrerads personuppgifter utan laglig grund eftersom det inte ingåtts något avtal mellan parterna. Vidare har Vodafone España uppvisat bristande noggrannhet när det gäller att uppfylla reglerna i GDPR då principen om laglighet vid behandling av personuppgifter kräver att den person som är ansvarig för behandlingen kan bevisa legitimiteten för densamma. AEPD ansåg därmed att Vodafone España agerat i strid med artiklarna 5 och 6.1 i GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6  GDPR

Sanktionsavgift: 36 000  euro

Mottagare: Vodafone España, SA

Beslutsnummer: PS/00308/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.