Spanien: Vodafone España bötfälls med 30 000 euro för otillräckliga försiktighetsåtgärder vid behandling av personuppgifter

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Vodafone España, S.A.U. med 30 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 och 6.1 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Vodafone España behandlat en registrerads personuppgifter utan tillräcklig rättslig grund genom att kräva en registrerad på en skuld efter en sammanblandning av företagets kunder. Enligt AEPD har Vodafone España misslyckats med att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att kontrollera äktheten hos den tredje parten i fråga. Ett samtycke från den registrerade saknades varför företaget brutit mot bestämmelserna i artiklarna 5.1 och 6.1 i GDPR.

Beslutet avseende böter sänktes till på 30 000 euro då Vodafone España frivilligt betalat avgiften.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6  GDPR

Sanktionsavgift: 30 000 euro

Mottagare: Vodafone España, S.A.U.

Beslutsnummer: PS/00341/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.

04 MAJ

Artificiell intelligens
& personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur du ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt.