Spanien: Vodafone España bötfälls med 30 000 euro för behandling utan rättslig grund

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Vodafone España, S.A.U. med 50 000 euro för brott mot artikel 6.1 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en registrerad fått meddelanden via företaget I.S.G.F. Informes Comerciales, S.L. (I.S.G.F.) där det stod att det fanns en obetalad skuld till Vodafone. Felet hade uppkommit på grund av ett fel i Vodafones system varför skulden, trots att Vodafone försökt att ta bort denna, inte markulerats.

Enligt AEPD har Vodafone inte haft en rättslig grund för behandlingen då det inte funnits något avtal mellan Vodafone och den registrerade. AEPD ansåg därför att Vodafone inte uppfyllt de skyldigheter som föreskrivs i artikel 6.1 GDPR.

AEPD konstaterade att överträdelsen var mycket allvarlig och ansåg att påföljden bland annat borde baseras på följande försvårande omständigheter:

  • Uppsåt eller oaktsamhet i samband med överträdelsen, eftersom I.S.G.F. krävde betalning på Vodafones vägnar trots att skulden egentligen tagits bort.
  • Det uppenbara sambandet mellan Vodafones affärsverksamhet och behandlingen av kunders eller tredje mans personuppgifter.

På grundval av de försvårande omständigheterna ansåg AEPD att det var lämpligt att ålägga Vodafone en sanktionsavgift på 50 000 euro för överträdelse av artikel 6.1 GDPR. Vodafone betalade dock ett reducerat bötesbelopp på 30 000 euro, efter att bolaget gjort en omedelbar frivillig betalning.

Du kan läsa beslutet, endast tillgänglig på spanska, här.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom AI, personlig integritet och informationssäkerhet.