Search
Close this search box.

Spanien: Vodafone España bötfälls med 50 000 euro för behandling utan rättslig grund

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Vodafone España, S.A.U. med 50 000 euro för brott mot artikel 6.1 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en registrerad fått meddelanden via företaget I.S.G.F. Informes Comerciales, S.L. (I.S.G.F.) där det stod att det fanns en obetalad skuld till Vodafone. Felet hade uppkommit på grund av ett fel i Vodafones system varför skulden, trots att Vodafone försökt att ta bort denna, inte markulerats.

Enligt AEPD har Vodafone inte haft en rättslig grund för behandlingen då det inte funnits något avtal mellan Vodafone och den registrerade. AEPD ansåg därför att Vodafone inte uppfyllt de skyldigheter som föreskrivs i artikel 6.1 GDPR.

AEPD konstaterade att överträdelsen var mycket allvarlig och ansåg att påföljden bland annat borde baseras på följande försvårande omständigheter:

  • Uppsåt eller oaktsamhet i samband med överträdelsen, eftersom I.S.G.F. krävde betalning på Vodafones vägnar trots att skulden egentligen tagits bort.
  • Det uppenbara sambandet mellan Vodafones affärsverksamhet och behandlingen av kunders eller tredje mans personuppgifter.

På grundval av de försvårande omständigheterna ansåg AEPD att det var lämpligt att ålägga Vodafone en sanktionsavgift på 50 000 euro för överträdelse av artikel 6.1 GDPR. Vodafone betalade dock ett reducerat bötesbelopp på 30 000 euro, efter att bolaget gjort en omedelbar frivillig betalning.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 50 000 euro

Mottagare: Vodafone España, S.A.U.

Beslutsnummer: PS/00312/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.