Spanien: Vodafone bötfälls med 56 000 euro för olagliga mobiltelefonkontrakt

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Vodafone España, S.A.U. med 56 000 euro för brott mot bland annat artikel 6.1 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en registrerad uppgett att obehöriga tredje parter fått tillgång till hans Vodafone-konto och att de hade tecknat tre mobiltelefonkontrakt i hans namn. Enligt AEPD har Vodafone inte kontrollerat om avtalen varit lagliga och faktiskt ingåtts av den registrerade, då avtalen tecknats trots att de inte varit undertecknade och då informationen som bedragaren lämnat, till exempel adress eller födelsedatum, inte stämde överens med den registrerades.

Enligt AEPD har Vodafone behandlat den registrerades personuppgifter utan rättslig grund enligt artikel 6.1 GDPR. AEPD bötfällde därför Vodafone med 70 000 euro, ett belopp som sänktes till 56 000 euro, då företaget frivilligt betalat sanktionsavgiften.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 56 000 euro

Mottagare: Vodafone España, S.A.U.

Beslutsnummer: PS/00191/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.