Spanien: Vodafone bötfälls med 56 000 euro för olagliga mobilabonnemang

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Vodafone España, S.A.U. med 56 000 euro för brott mot bland annat artikel 6.1 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en registrerad uppgett att han fått ett samtal från Vodafone där företaget krävde betalning för tre mobilabonnemang. I samtalet förklarade den registrerade för Vodafone att abonnemangen varken hade beställts eller godkänts av honom, varför han begärde en kopia på fakturorna. Efter att ha tittat på fakturorna insåg den registrerade att telefon- och kontonumren inte stämde överens med hans egna.

Under sin utredning fann AEPD att en obehörig tredje part ingått mobilabonnemangen i den registrerades namn. Därutöver fann AEPD att Vodafone misslyckats med att verifiera identiteten på personen som gått avtalen och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att denna typ av incidenter inte inträffar.

AEPD ansåg därför att Vodafone behandlat den registrerades personuppgifter utan rättslig grund enligt artikel 6.1 GDPR. AEPD bötfällde därför Vodafone med 70 000 euro, ett belopp som sänktes till 56 000 euro, då företaget frivilligt betalat sanktionsavgiften.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 56 000 euro

Mottagare: Vodafone España, S.A.U.

Beslutsnummer: PS/00191/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.