Spanien: Vodafone bötfälls med 56 000 euro för olagliga mobilabonnemang

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Vodafone España, S.A.U. med 56 000 euro för brott mot bland annat artikel 6.1 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en registrerad uppgett att han fått ett samtal från Vodafone där företaget krävde betalning för tre mobilabonnemang. I samtalet förklarade den registrerade för Vodafone att abonnemangen varken hade beställts eller godkänts av honom, varför han begärde en kopia på fakturorna. Efter att ha tittat på fakturorna insåg den registrerade att telefon- och kontonumren inte stämde överens med hans egna.

Under sin utredning fann AEPD att en obehörig tredje part ingått mobilabonnemangen i den registrerades namn. Därutöver fann AEPD att Vodafone misslyckats med att verifiera identiteten på personen som gått avtalen och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att denna typ av incidenter inte inträffar.

AEPD ansåg därför att Vodafone behandlat den registrerades personuppgifter utan rättslig grund enligt artikel 6.1 GDPR. AEPD bötfällde därför Vodafone med 70 000 euro, ett belopp som sänktes till 56 000 euro, då företaget frivilligt betalat sanktionsavgiften.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 56 000 euro

Mottagare: Vodafone España, S.A.U.

Beslutsnummer: PS/00191/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.