Spanien: Vodafone bötfälls med 40 000 euro för olaglig behandling av personuppgifter

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Vodafone España, S.A.U. med 40 000 euro för brott mot bland annat artikel 6.1 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en registrerad uppgett att Vodafone registrerat två telefonnummer i hans namn, och att företaget debiterat för båda telefonnumren. Enligt den registrerade har något avtal aldrig ingåtts med företaget, utan avtalen i fråga ingicks istället av bedragare som använt den registrerades personuppgifter. Trots detta registrerade Vodafone personuppgifterna i företagets IT-system utan någon kontroll om huruvida avtalen lagligen hade ingåtts av den registrerade eller inte. Inget av avtalen var undertecknade och den information som bedragaren lämnat, till exempel adress eller födelsedatum, stämde inte överens med uppgifterna på den registrerades ID-kort.

Enligt AEPD har Vodafone behandlat den registrerades personuppgifter utan rättslig grund enligt artikel 6.1 GDPR. AEPD bötfällde därför Vodafone med 50 000 euro, ett belopp som sänktes till 40 000 euro, då företaget frivilligt betalat sanktionsavgiften.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 40 000 euro

Mottagare: Vodafone España, S.A.U.

Beslutsnummer: PS/00193/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.