Spanien: Vodafone bötfälls med 120 000 euro för behandling utan rättslig grund

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Vodafone España, SAU med 120 000 euro för brott mot artiklarna 5 och 6 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en tidigare kund till Vodafone fått flera e-postmeddelanden innehållandes digitala fakturor från företaget trots att han sagt upp sitt avtal, något han invänt mot flera gånger. Enligt AEPD har Vodafone behandlat den tidigare kundens personuppgifter utan rättslig grund, vilket strider mot artiklarna 5 och 6 i GDPR. Eftersom Vodafone tidigare fått böter för exakt samma händelse, ansåg AEPD att överträdelsen i detta fall var extra allvarlig. AEPD bötfällde därför Vodafone med 200 000 euro, ett belopp som sänktes till 120 000 euro då Vodafone frivilligt betalat avgiften.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 120 000 euro

Mottagare: Vodafone España, SAU

Beslutsnummer: PS/00430/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.

04 MAJ

Artificiell intelligens
& personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur du ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt.