Search
Close this search box.

Spanien: VD bötfälls med 1 500 euro för brister vid ingående av avtal

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt ett bolags verkställande direktör med 1 500 euro för brott mot artikel 13 dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål till AEPD mot den verkställande direktören. Klagomålet kommer efter att parterna ingått ett avtal där den verkställande direktören inte informerat den registrerade på rätt sätt om behandlingen av dennes personuppgifter. Enligt AEPD är detta ett brott mot artikel 13 GDPR.

Det ursprungliga bötesbeloppet på 1 500 euro sänktes till 900 euro då den verkställande direktören frivilligt betalat avgiften.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 1 500 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00036/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.