Spanien: Vårdgivare bötfälls med 18 000 euro för brott mot principen om integritet och konfidentialitet

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt vårdgivaren CEDICO, Center for Diagnostic Imaging SL med 18 000 euro för brott mot bland annat artikel 5.1 (f) i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål till AEPD där han påstod att CEDICO kränkt hans rätt till integritet och konfidentialitet enligt artikel 5.1 (f) GDPR. Enligt den registrerade har hans försäkringsbolag, i ett ärende om sjukskrivning, kontaktat CEDICO som överförde den registrerades journaler till bolaget.

I samband med detta gav CEDICO också försäkringsbolaget åtkomst till en tidigare journalanteckning som innehöll information om att den registrerade gjort en MR-undersökning av knäet efter en händelse utanför arbetet. I sin utvärdering av ärendet hänvisade försäkringsbolaget som en följd av detta till händelsen utanför den registrerades arbetstid och hänförde hans arbetsoförmåga till denna händelse. Följden för den registrerade blev att han nekades sjukskrivning.

AEPD ansåg att CEDICO, genom att ge försäkringsbolaget åtkomst till den tidigare MR-undersökningen, brutit mot principen om integritet och konfidentialitet i artikel 5.1 (f) GDPR. AEPD bötfällde därför CEDICO med 30 000 euro, ett belopp som sänktes till 18 000 euro, då företaget frivilligt betalat sanktionsavgiften.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 18 000 euro

Mottagare: CEDICO, Center for Diagnostic Imaging SL

Beslutsnummer: PS/00262/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.