Spanien: UST Global España bötfälls med 3 000 euro för otillräckliga säkerhetsåtgärder

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt UST Global España, S.A. med 3 000 euro för brott mot artikel 5.1 (f) i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en anställd lämnat in ett klagomål mot UST Global till AEPD. UST Global fungerar som tjänsteleverantör för OpenBank som en del av ett projekt. Den 8 januari 2020 informerade UST Global OpenBank via mejl om att två nya medarbetare (varav en var den klagande) skulle gå med i projektet, och att medarbetarna behövde åtkomst till VPN och andra applikationer. Mejlet, som skickades med en kopia till båda anställda, innehöll medarbetarnas för- och efternamn, professionella e-postadresser och ID-kortnummer. På så sätt fick båda medarbetarna obehörig åtkomst till kollegans personuppgifter.

Enligt AEPD har UST Global brutit mot principen om integritet och konfidentialitet i artikel 5.1 (f) GDPR genom att företaget inte behandlat personuppgifterna på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för uppgifterna.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 3 000 euro

Mottagare: UST Global España, S.A.

Beslutsnummer: PS/00360/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.