Spanien: Urbano Divertia bötfälls med 2 000 euro för otillåten delning av hyresgästs personuppgifter

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt restaurangen Urbano Divertia Sl. med 2 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en kund lämnat in ett klagomål till AEPD för att ha fått ett dokument från den personuppgiftsansvarige med uppgifter om den tidigare hyresgästen till den lägenhet som de nu hyrde av den personuppgiftsansvarige.

AEPD ansåg att detta utgjorde ett brott mot principen om integritet och konfidentialitet enligt artikel 5.1 (f) GDPR och bötfällde den personuppgiftsansvarige med 2 000 euro, ett belopp som sänktes till 1 200 euro på grund av frivillig betalning och erkännande av ansvar.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 2 000 euro

Mottagare: Urbano Divertia Sl.

Beslutsnummer: PS/00341/2022

Beslutsdatum: 2022-09-23

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.