Search
Close this search box.

Spanien: Urbano Divertia bötfälls med 2 000 euro för otillåten delning av hyresgästs personuppgifter

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt restaurangen Urbano Divertia Sl. med 2 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en kund lämnat in ett klagomål till AEPD för att ha fått ett dokument från den personuppgiftsansvarige med uppgifter om den tidigare hyresgästen till den lägenhet som de nu hyrde av den personuppgiftsansvarige.

AEPD ansåg att detta utgjorde ett brott mot principen om integritet och konfidentialitet enligt artikel 5.1 (f) GDPR och bötfällde den personuppgiftsansvarige med 2 000 euro, ett belopp som sänktes till 1 200 euro på grund av frivillig betalning och erkännande av ansvar.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 2 000 euro

Mottagare: Urbano Divertia Sl.

Beslutsnummer: PS/00341/2022

Beslutsdatum: 2022-09-23

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.