Search
Close this search box.

Spanien: Upmobile Solutions bötfälls med 500 euro för underlåtenhet att svara på tillsynsmyndighetens frågor

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Upmobile Solutions S.L. med 500 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att AEPD skickat två informationsförfrågningar till Upmobile Solutions samband med ett klagomål, men Upmobile Solutions svarade inte på någon av dem inom den angivna tidsfristen.

AEPD ansåg att Upmobile Solutions brutit mot artikel 58.1 GDPR, som ger dataskyddsmyndigheterna befogenhet att begära information från personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 57 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 500 euro

Mottagare: Upmobile Solutions S.L.

Beslutsnummer: PS/00304/2023

Beslutsdatum: 2023-12-18

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.